Sama Weekend Program for Beginner

เหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้น หรือสนใจฝึก Ashtanga Yoga ซึ่งเริ่มต้นอย่างละเอียดตั้งแต่พื้นฐาน การเข้าอาสนะและวินยาสะที่ถูกต้อง เพื่อการฝึกที่มีประสิทธิภาพได้ประโยชน์สูงสุดกับร่างกายและเลี่ยงอาการบาดเจ็บ สามารถต่อยอดการฝึกในระดับถัดไปได้ โดยจะแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อตาม course outline (สามารถสมัครครบทุกหัวข้อ หรือแยกเป็น session ที่ต้องการเรียนได้

Course Outline

Session 1/4 : Sunday 21st July 2019 / 10.30 am – 12.00 am

Session 2/4 : Sunday 28th July 2019 / 10.30 am – 12.00 am

Session 3/4 : Sunday 4th August 2019 / 10.30 am – 12.00 am

Session 4/4 : Sunday 11th August 2019 / 10.30 am – 12.00 am