เหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้น หรือสนใจฝึก Ashtanga Yoga ซึ่งเริ่มต้นอย่างละเอียดตั้งแต่พื้นฐาน การเข้าอาสนะและวินยาสะที่ถูกต้อง เพื่อการฝึกที่มีประสิทธิภาพได้ประโยชน์สูงสุดกับร่างกายและเลี่ยงอาการบาดเจ็บ สามารถต่อยอดการฝึกในระดับถัดไปได้ โดยจะแบ่งออกเป็นหัวข้อตาม course outline (สามารถสมัครครบทุกหัวข้อ หรือแยกเป็น session ที่ต้องการเรียนได้

Course Outline